สั่งสินค้าไปวันที่ 12 พย. 2561 >>> สินค้ามาถึง (เชียงใหม่) 21 พย. 2561

ใช้แล้วประทับใจมาก  ๆ ครับ สะดวก ดื่มน้ำด่างแล้วรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง ร่างกายเบาขึ้น