จริงหรือเปล่า ทางแอดมินไม่แน่ใจ แต่ดูจากเนื้อหาแล้ว หากใครก็ตามปฏิบัติตาม 2 ข้อข้างล่างนี้

จะไม่ใช่ป้องกันแค่โรคมะเร็งเพียงเท่านั้น แต่จะทำให้ชีวิตมีความสุข อย่างแน่นอน

ลองอ่านและก็นไปเผยแพร่ต่อกันไป จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน และเป็นธรรมทานที่ดีครับ

…………………………………………………………………………………………………………

ในที่สุดโรงพยาบาลจอห์นฮอพกินส์ ได้เผยถึงข้อมูลล่าสุด เกี่ยวกับโรค มะเร็ง

1.มะเร็งเป็นโรคที่สัมพันธ์กับจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ

การป้องกันเชิงรุก และการคิดในเชิงบวก จะช่วยให้เราสามารถอยู่รอด จากการทำสงครามกับมะเร็ง
-ความโกรธ
-การไม่รู้จักให้อภัย และ
-ความขมขื่นใจ จะทำให้ร่างกาย เกิดความตึงเครียด และมีสภาวะเป็นกรดเพิ่มขึ้น
-ให้เรียนรู้ที่จะมีความรัก และจิตวิญญาณ แห่งการให้อภัย
-เรียนรู้ที่จะผ่อนคลาย และมีความสุขกับชีวิต

2.เซลมะเร็งไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ในสภาวะที่มีอ๊อกซิเจนเป็นจำนวนมาก

-การออกกำลังกายทุกวัน
-การหายใจลึกๆ จะช่วยให้ร่างกาย ได้รับอ๊อกซิเจน เพิ่มขึ้นไปจนระดับเซล
-การบำบัดด้วยอ๊อกซิเจน ถือเป็นวิธีการอีกอย่าง ที่ใช้ในการทำลายเซลมะเร็ง

นี่คือเรื่องที่คุณควรส่งไปให้คนที่มีความสำคัญกับชีวิตคุณ